www.flixabus.com

Informacije :

066 900 500 1

www.flixabus.com

info@flixabus.com

Flix A Bus DOO

Ul. Mažuranićeva 29/4

11000 Beograd - Voždovac

Tel.066 900 500 1

066 900 500 2

066 900 500 3

Red vožnje i online karte
Pratite nas :
www.flixabus.com

O NAMA

Profil kompanije

Privredno društvo "Flix a Bus" je osnovano sa pretežnom delatnošcu prevoza putnika u drumskom saobraćaju. U periodu od osnivanja do danas društvo je znatno povećalo obim usluga prevoza putnika u drumskom saobraćaju, tako da delatnost obavlja sa 55 gradsko-prigradskih i turističkih autobusa. Društvo se takodje bavi i Rent a Car uslugama, iznajmljivanjem autobusa turističkim agencijama, kao i prevozom đaka na ekskurzijama, prevozom radnika za potrebe raznih kompanija kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

Naša vizija

Mi doprinosimo ekonomskom napretku Srbije, socijalnom razvoju i razvoju zdravih konkurentskih uslova u javnom transportu, unapređujemo odgovornost prema svojim putnicima i drugim učesnicima u saobracaju, kroz pružanje usluga drumskog putničkog transporta, a sve to u okviru efikasnog i pravno regulisanog sistema saobraćaja u Republici Srbiji. Primenom tehničkih i tehnoloških inovacija koja mogu da doprinesu zahtevima zajednice, osiguravamo dobru organizaciju i resurse koji ce obezbediti kvalitet usluga našim korisnicima.

Misija i visoko postavljeni ciljevi

Mi omogućavamo korišcenje javnog prevoza u lokalu, međumesnom i međunarodnom saobracaju, kroz unapređivanje kvaliteta usluga. Nastojimo da javni putnički saobraćaj učinimo što pristupačnijim, prijatnijim, konfornijim i bezbednijim proširujući kapacitete, teritorijalnu pokrivenost i funkcionalnost mreže putničkih linija. Postavljanjem visokih standarda, kako u svom poslovanju, tako i u unutrašnjem funkcionisanju, idemo u susret zahtevima i potrebama naših korisnika.

Naše osnovne vrednosti:

  • Odgovornost za korisnike i druge učesnike u saobraćaju
  • Legalnost u poslovanju
  • Lojalnost prema zaposlenima
  • Pouzdanost
  • Stručnost
  • Kontinuiran rad na pridobijanju što većeg broja putnika za korišćenje javnog prevoza

Pratite nas :